18/06/2024 - 20:17

Phản biện dự thảo các quyết định của UBND thành phố 

(CT) - Ngày 18-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo các quyết định của UBND thành phố. Ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố phát biểu tại hội nghị.

Phản biện đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu vực văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn thành phố, các đại biểu thống nhất về sự cần thiết ban hành Quyết định. Qua đó, góp phần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, các đại biểu lưu ý đơn vị soạn thảo cần quan tâm đưa các tiêu chí thành phố hướng đến đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ÐBSCL và tiêu chuẩn về các biện pháp bảo vệ môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp vào Quyết định, để thuận lợi cho việc xem xét các danh hiệu.

Ðối với dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: danh mục khuyến nông, giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố, các đại biểu đề nghị đơn vị soạn thảo cần xem xét, cập nhật các văn bản pháp lý trước khi Quyết định có hiệu lực. Ðồng thời nghiên cứu các tài liệu sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế; xác định đơn giá sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn thành phố.

Ðối với dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các đại biểu góp ý kiến xoay quanh quy trình xây dựng văn bản, thể thức và kỹ thuật trình bày...

Ðại diện các cơ quan soạn thảo văn bản đã giải trình một số vấn đề các đại biểu đặt ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Trung Nhân đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu những ý kiến đóng góp, phản biện của các đại biểu và sớm hoàn chỉnh các dự thảo quyết định trình UBND thành phố theo quy định.

Tin, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết