16/07/2008 - 07:50

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

Phải huy động đủ nguồn vốn cho các đối tượng chính sách, nhất là học sinh, sinh viên vay

(TTXVN)- Theo Thông báo số 166/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) phải chủ động phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các biện pháp huy động, quản lý vốn để có đủ nguồn đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách, nhất là học sinh, sinh viên vay vốn để học tập. NHCSXH được ngân sách nhà nước bảo đảm vốn để cho các đối tượng nêu trên vay vốn sản xuất, kinh doanh và học tập. Bộ Tài chính bố trí vốn bổ sung hàng năm cho NHCSXH để đến năm 2010, vốn điều lệ của Ngân hàng này đạt mức 10.000 tỉ đồng.

Trong khi ngân sách nhà nước chưa đủ bố trí vốn điều lệ theo quy định cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), để có kinh phí cho học sinh, sinh viên vay, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện bảo lãnh để NHCSXH phát hành trái phiếu; đồng thời tạm ứng cho NHCSXH từ nguồn vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.

Chia sẻ bài viết