08/08/2008 - 08:01

Thăm và làm việc tại Hải Phòng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Phải bảo đảm lợi ích của người dân khi giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển công nghiệp và dịch vụ

Trong hai ngày 6 và 7-8, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đi thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng để kiểm tra tình hình hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIII.

Tổng Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đã có các cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, cán bộ chủ chốt của tỉnh; kiểm tra tình hình thực tế tại xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên), thị xã Đồ Sơn và một số cơ sở sản xuất thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Phát biểu tại các cuộc làm việc, Tổng Bí thư khen ngợi những thành tựu khá toàn diện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng trong hơn hai năm qua. Tổng Bí thư cũng chỉ ra những hạn chế mà Hải Phòng cần khắc phục. Đó là quy mô của nền kinh tế còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế nên chưa thể hiện tốt vai trò của một trọng điểm kinh tế động lực của vùng. Chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của một số lĩnh vực còn thấp. Tiến độ triển khai một số chương trình, dự án quan trọng còn chậm. Xây dựng và quản lý đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu đẩy nhanh công nghiệp hóa, đô thị hóa. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ còn nhiều bất cập, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp khó khăn...

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu III. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN - TTXVN. 

Đồng chí vạch rõ Hải Phòng cần phát huy hơn nữa những ưu thế về điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý thuận lợi của một thành phố nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng hơn nữa với vai trò của một trong những động lực phát triển quan trọng của cả vùng và cả nước. Hải Phòng cần gắn quy hoạch phát triển của mình trong quy hoạch phát triển tổng thể của cả vùng và trong mối liên kết với các địa phương bạn và các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, thành phố cần chú trọng tới phát triển bền vững và tạo ra bước đột phá về chất trong tăng trưởng. Để làm được điều đó, trong khâu xét duyệt dự án thành phố nên ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Đồng thời phải quan tâm giải quyết tốt mối quan hệ trong phát triển của hai ngành công nghiệp và nông nghiệp; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, lãnh đạo thành phố cần rà soát lại quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đất đai, trong đó phải duy trì một quỹ đất thích hợp cho canh tác nông nghiệp nhằm đảm bảo an ninh lương thực. Trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho phát triển công nghiệp và dịch vụ, phải đảm bảo các lợi ích của người dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và đào tạo nghề nghiệp cho người dân; quán triệt quan điểm là người dân phải có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn trước khi di dời. Đồng chí nhấn mạnh, nếu không thực hiện được điều này thì người lãnh đạo, người quản lý chưa làm tốt nhiệm vụ của mình.

Tổng Bí thư lưu ý Đảng bộ thành phố Hải Phòng, cũng như các Đảng bộ địa phương khác trong cả nước, cần thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại và chuẩn bị cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng chí cũng đề nghị các cấp chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể; phát huy dân chủ ở cơ sở và làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

ĐỨC LỢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết