10/01/2008 - 09:09

Ông Huỳnh Đảm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(TTXVN)- Ngày 9-1, tại Hà Nội, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ V (khóa VI) đã bế mạc sau 3 ngày làm việc. Các đồng chí: Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến dự.

Hội nghị đã thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng về đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận năm 2008; phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo” và kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Hội nghị đã hiệp thương cử ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban MTTQ Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Vũ Trọng Kim, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban MTTQ Việt Nam. Hội nghị cũng quyết định 10 vị nguyên là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chuyển công tác, nghỉ hưu; 8 vị vào Đoàn Chủ tịch và 3 vị vào Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu phát biểu đánh giá cao những công lao, cống hiến to lớn của nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đối với sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là những đóng góp trong công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Phát biểu nhậm chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Huỳnh Đảm nhấn mạnh, sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được của Mặt trận trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới, xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là bộ phận quan trọng của nước CHXHCN Việt Nam; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2008, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ toàn quốc lần thứ VII.

Chia sẻ bài viết