25/11/2019 - 19:02

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp 8, sáng 25-11, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

 Thời gian còn lại của phiên họp sáng, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong phiên họp chiều, Quốc hội biểu quyết Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Quốc hội đã bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, với 89,64% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, ông Hoàng Thanh Tùng đã được Quốc hội bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Với 90,89% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Với 91% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, ông Hoàng Thanh Tùng đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIV.

Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đã được Quốc hội thông qua với 89,03% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Trước khi được bầu giữ các chức danh trên, ông Hoàng Thanh Tùng là đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, giữ chức Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

TTXVN

 

Chia sẻ bài viết