30/07/2018 - 07:58

Nỗ lực trợ giúp giảm nghèo 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững TP Cần Thơ giai đoạn 2016-2020, 6 tháng đầu năm 2018, thành phố nỗ lực giúp người nghèo thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để ổn định thu nhập, nâng cao mức sống. Qua đó, phấn đấu hạ tỷ lệ hộ nghèo còn 1,55% (giảm 1%) vào cuối năm 2018… 

Trợ giúp từ cơ sở 

Mỗi ngày, chị Đào Thị Hồng Thắm và con gái Lý Thị Thúy Liễu, hộ dân tộc Khmer nghèo, khu vực Bình Lợi, phường Trường Lạc, quận  Ô Môn tranh thủ làm xong việc nhà, kịp đến lớp học nghề đan giỏ dây nhựa dành cho người dân tộc Khmer mở tại khu vực. Sau 1 tháng học nghề, mẹ con chị Thắm đan được giỏ nhựa, có thể nhận nguyên liệu gia công cho cơ sở sản xuất. Tỉ mỉ luồn dây nhựa đan thân giỏ, chị Thắm cho biết: “Lúc đầu nghĩ nghề khó học nhưng khi cô giáo tận tình hướng dẫn tôi thấy cũng dễ, chị em đều làm được. Mong nguồn hàng có thường xuyên để chị em có việc làm lâu dài, thu nhập ổn định”. Chị Thắm còn được địa phương hỗ trợ xây tặng nhà Đại đoàn kết, sớm ổn định chỗ ở. Cùng với việc Hội Phụ nữ giới thiệu chị vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, các con chị được miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Vận dụng hiệu quả sự trợ giúp, gia đình chị Thắm đang nỗ lực lao động, vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Lớp dạy nghề đan giỏ dây nhựa cho người dân tộc Khmer phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Ảnh: ANH PHƯƠNG
Lớp dạy nghề đan giỏ dây nhựa cho người dân tộc Khmer phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Xác định dạy nghề gắn với giải quyết việc làm là một trong các giải pháp giúp giảm nghèo hiệu quả, 6 tháng đầu năm 2018, quận phối hợp tổ chức 11 lớp nghề cho 380 lao động, bao gồm người nghèo, cận nghèo các phường; nỗ lực duy trì mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm đối với nghề may, đan dây nhựa. Quận quan tâm nhân rộng 10 mô hình làm ăn hiệu quả (chăn nuôi, mua bán nhỏ) tại các phường: Châu Văn Liêm, Thới Hòa, Thới Long, Thới An. Qua đó, thu hút 125 hộ nghèo, cận nghèo tham gia, được hỗ trợ vay vốn ưu đãi, có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, quận xây dựng 21 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; cấp 10.985 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, số tiền trên 3,85 tỉ đồng. Đối với đồng bào dân tộc Khmer nghèo, quận hỗ trợ đất ở 52 hộ nghèo, kinh phí trên 1,4 tỉ đồng; vay vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm 52 hộ nghèo, kinh phí trên 1,4 tỉ đồng.

Đầu năm 2018, quận Ô Môn có 1.479 hộ nghèo, tỷ lệ 4,32%; 1.761 hộ cận nghèo, tỷ lệ 5,14%. Quận phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,4%/năm (475 hộ).

Nỗ lực chung

Đầu năm 2018, toàn thành phố có 8.229 hộ nghèo, tỷ lệ 2,55%. 6 tháng đầu năm, các chính sách, dự án giảm nghèo được các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và địa phương tập trung triển khai thực hiện như: hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, dạy nghề, giới thiệu việc làm và tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện để hộ nghèo an cư lạc nghiệp, từng bước ổn định thu nhập, cải thiện mức sống. Các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể tích cực vận động trên 102 tỉ đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn thông qua nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ khám, chữa bệnh miễn phí. Mặt khác, công tác quản lý hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng được các quận, huyện cập nhật dữ liệu vào phần mềm hệ thống MIS Posasoft, góp phần thực hiện hiệu quả, đồng bộ các chính sách trợ giúp. 

Theo Sở LĐ-TB&XH thành phố, để thực hiện hiệu quả chính sách, dự án giảm nghèo, cần sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và chính quyền địa phương; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, quan tâm tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức người nghèo; có giải pháp ưu tiên tiếp cận các chính sách trợ giúp nâng cao thu nhập đối với những hộ cần cù lao động, chí thú làm ăn. Các quận, huyện nghiên cứu xây dựng các mô hình giảm nghèo thuộc thế mạnh địa phương, thu hút thêm hộ nghèo tham gia, tiếp cận các chính sách trợ giúp để thoát nghèo bền vững.

Từ nay đến cuối năm 2018, thành phố tiếp tục giải ngân các nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho 12.862 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vay để phát triển sản xuất, tăng thu nhập; lồng ghép hỗ trợ trên 120 người nghèo, cận nghèo học nghề. Cùng với hỗ trợ người nghèo tham gia chương trình, dự án khuyến nông, lâm, ngư; nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thành phố hỗ trợ nhà ở cho 254 hộ nghèo và vận động xã hội hóa xây dựng thêm 525 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đồng thời, tổ chức đối thoại với hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo để kịp thời nắm bắt nhu cầu thực tế, chấn chỉnh các vấn đề phát sinh trong quá trình tiếp cận và thụ hưởng chính sách giảm nghèo…

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết