17/03/2009 - 14:47

Bà Võ Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TP Cần Thơ:

Nỗ lực gia tăng lao động có việc làm, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội

Năm qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ đã có nhiều đóng góp đáng kể trong hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Nhưng hoạt động của ngành vẫn còn những hạn chế nhất định trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia, công tác quản lý lao động trên địa bàn. Phóng viên Báo Cần Thơ đã có cuộc trao đổi với bà Võ Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, về vấn đề trên.

* Theo bà, những cơ sở và giải pháp nào để ngành hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm (GQVL) cho 46.000 lao động trong năm nay?

- GQVL luôn là một trong những mục tiêu trọng tâm mà ngành luôn nỗ lực thực hiện bằng nhiều giải pháp khác nhau. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các đơn vị, địa phương đã phát huy thế mạnh của mình trong GQVL cho người lao động, giúp thành phố hoàn thành chỉ tiêu.

Trước tiên, chúng tôi dựa trên cơ sở chỉ tiêu của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về việc làm giai đoạn 2006-2010 là thành phố phải GQVL cho 212.000 lao động. Thành phố đã phân bổ chỉ tiêu GQVL cho từng năm và phấn đấu năm sau cao hơn năm trước. Qua đó, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp từng năm (cuối năm 2008 là 6,6% ) và tăng tỷ lệ lao động có việc làm, lao động qua đào tạo nghề.

Thành phố đã, đang và sẽ tập trung nhiều biện pháp để đẩy mạnh công tác GQVL. Ngành chức năng tiếp tục kết hợp với các ngành, các cấp chính quyền đoàn thể địa phương để triển khai thực hiện các Đề án Đào tạo nghề, đào tạo nghề có địa chỉ và nâng cao tay nghề cho người lao động, cho vay vốn GQVL tại chỗ; nâng cao chất lượng hoạt động của sàn giao dịch việc làm hàng quí và website về việc làm; phát huy thế mạnh của các Trung tâm giới thiệu việc làm (GTVL) trong hỗ trợ nhiều lao động có việc làm trong và ngoài nước. Ngoài ra, quan tâm tổ chức các lớp nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách GQVL từ thành phố đến các quận, huyện cũng như công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề, nhân viên tư vấn việc làm...

* Thưa bà, vì sao đến nay, TP Cần Thơ vẫn chưa thực hiện việc phân bổ nguồn ngân sách địa phương vào nguồn vốn Quỹ cho vay GQVL thành phố?

- Thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ đã trình UBND thành phố về việc ra quyết định thành lập Quỹ cho vay GQVL thành phố và quyết định ban hành qui chế quản lý, sử dụng Quỹ cho vay GQVL TP Cần Thơ, đáp ứng cơ bản yêu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm tại chỗ cho người lao động, nhất là lao động ngoại thành. Tuy nhiên, đến nay thành phố vẫn chưa ban hành các quyết định và chưa cân đối nguồn ngân sách dành cho quỹ này.

Năm 2009, ngân sách thành phố đã bổ sung nguồn vốn 2 tỉ đồng (qua Ngân hàng Chính sách Xã hội) để ưu tiên cho đối tượng hành nghề xe lôi, xe ba gác trên địa bàn thành phố có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp. Đây cũng là hoạt động GQVL cho một bộ phận người lao động. Việc thành lập nguồn Quỹ cho vay GQVL có tác động rất lớn đến hiệu quả công tác GQVL của thành phố. Ngoài ra, thành lập Quỹ cho vay GQVL có thể huy động thêm vốn từ nhiều nguồn khác nhau, tăng thêm nguồn vốn vay hỗ trợ người lao động.

Các doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng lao động tại phiên giao dịch việc làm lần II.

* Bà có ý kiến gì về một số vụ việc tiêu cực trong chi trả tiền trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội của một số cán bộ địa phương và biện pháp nào để chấn chỉnh?

- Gần đây, ở các địa phương đã xảy ra tình trạng cán bộ phụ trách việc cấp phát các khoản trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội sai, sót đối tượng, dẫn đến việc người dân bức xúc, bất bình, có đơn phản ánh vụ việc. Khi phát hiện các vụ việc, chúng tôi đã kịp thời phân công bộ phận chức năng kết hợp với các cấp chính quyền địa phương có xảy ra tiêu cực tiến hành kiểm tra việc quản lý cũng như kinh phí cấp phát trợ cấp cho các đối tượng. Chúng tôi cũng đã làm việc với UBND các quận, huyện đề nghị có cách xử lý thích đáng tùy mức độ sai phạm theo đúng qui định.

Theo chúng tôi, nguyên nhân phát sinh tiêu cực trên là do trình độ nhận thức, nghiệp vụ còn yếu kém của cán bộ phụ trách về chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Ngành chức năng và chính quyền địa phương thiếu kiểm tra và buông lỏng theo dõi việc quản lý, tổ chức cấp phát của cán bộ phụ trách. Các qui định hướng dẫn cấp phát không thống nhất và chưa đồng bộ. Việc cấp phát trợ cấp mới thực hiện nên còn nhiều lúng túng, chưa vào nề nếp, dễ phát sinh sai sót, tiêu cực. Mặt khác, một bộ phận đối tượng bảo trợ xã hội được thụ hưởng chính sách chưa hiểu thông suốt quyền lợi của mình, nên chưa phản ánh để ngành chức năng kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn.

Sắp tới, thành phố sẽ phát huy tối đa hiệu quả việc ứng dụng phần mềm quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội, cùng các địa phương thực hiện công tác kiểm tra, rà soát việc quản lý và cấp phát trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội để kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm, yêu cầu các địa phương sắp xếp phân công cán bộ phụ trách công tác quản lý và cấp phát có uy tín, kinh nghiệm. Chúng tôi cũng sẽ củng cố và duy trì chế độ thông tin báo cáo, đánh giá việc tổ chức thực hiện từ xã, phường đến thành phố. Đồng thời, thành phố tập trung tổ chức các lớp tập huấn triển khai và làm nhuyễn các văn bản chỉ đạo có liên quan, tạo điều kiện cho các cán bộ phụ trách trao đổi, học tập kinh nghiệm để nâng cao năng lực, nhận thức phục vụ công tác tốt hơn và đề xuất Trung ương thực hiện chế độ thù lao cho cán bộ cấp phát trợ cấp.

* Những kiến nghị để giúp ngành nâng cao chất lượng các hoạt động?

- Các lĩnh vực hoạt động của ngành LĐ-TB&XH thành phố rất rộng, đang là mục tiêu tập trung chỉ đạo của Chính phủ trong năm 2009 và những năm tiếp theo. Chúng tôi cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ do Bộ giao, tham mưu để UBND TP Cần Thơ ban hành các chủ trương giúp ngành thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, được xem xét tăng biên chế cấp quận, huyện để đảm bảo hoạt động, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Chúng tôi rất cần sự phối hợp của các cấp, các ngành trong tuyên truyền pháp luật và chính sách có liên quan đến ngành, nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình dự án, tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chính sách đến đối tượng thụ hưởng ở cơ sở.

* Xin cảm ơn bà.

PHƯƠNG MAI (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết