12/04/2021 - 20:49

Ninh Kiều đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp

(CT) - Thực hiện hướng dẫn của Trung ương, thành phố, các cơ quan, đơn vị và các phường trên địa bàn quận Ninh Kiều đã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Quận ủy, Ủy ban MTTQVN quận đã ban hành các kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử. Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền thuộc Ủy ban Bầu cử quận xây dựng, triển khai kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên để triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử. UBND quận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử. Phòng Văn hóa và Thông tin quận ban hành kế hoạch tuyên truyền, thực hiện treo 50 ban-nơ tuyên truyền trên đường Nguyễn Trãi, đường Quang Trung. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử quận thực hiện đăng tải các văn bản quy định, hướng dẫn, sách hỏi - đáp về cuộc bầu cử và đăng tin các hoạt động triển khai công tác bầu cử trên địa bàn quận. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận thực hiện nhiều tin, bài tuyên truyền về cuộc bầu cử trên Ðài Truyền thanh quận với các nội dung về Luật Bầu cử Ðại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp; ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tiêu chuẩn Ðại biểu Quốc hội, HÐND các cấp; thông báo nhận hồ sơ ứng cử; công tác kiểm tra bầu cử ở các phường; các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền bầu cử của công dân… Thông qua hệ thống loa của phường, các phường tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử.

THANH THY

Chia sẻ bài viết