18/03/2010 - 22:20

Những điều cần biết về chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động và doanh nghiệp, giúp người lao động thất nghiệp kịp thời cập nhật thông tin và thực hiện nhanh chóng các bước thủ tục, hồ sơ cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thất nghiệp được thụ hưởng đầy đủ chính sách; với sự phối hợp của Trung tâm Giới thiệu việc làm, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, từ tháng 2-2010, Báo Cần Thơ thực hiện chuyên đề “Việc làm và bảo hiểm thất nghiệp” định kỳ mỗi tuần, dưới hình thức hỏi - đáp. Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi.

* Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không thực hiện thông báo hàng tháng trong 3 tháng liên tục với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc tìm kiếm việc làm thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa không?

- Theo quy định tại khoản 1 điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không thực hiện thông báo hàng tháng trong 3 tháng liên tục với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc tìm kiếm việc làm thì chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

* Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó đã được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người lao động có được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần bị thất nghiệp tiếp theo hay không?

- Theo quy định tại khoản 1 điều 24 Nghị định 127/2008/NĐ-CP, sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo điều 23 Nghị định này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó đã được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần bị thất nghiệp tiếp theo.

Nếu người lao động có việc làm mới, là đối tượng phải tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho thời gian làm việc tiếp theo được tính lại từ đầu.

* Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm những gì?

- Theo quy định tại điều 37 Nghị định 127/2008/NĐ-CP, hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

+ Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định.

+ Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.

Lưu ý: Xuất trình sổ bảo hiểm xã hội gốc khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

* Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp nộp cho cơ quan nào?

- Theo quy định tại khoản 1 điều 38 Nghị định 127/2008/NĐ-CP, quy định tại khoản 3 mục III của Thông tư 04/TT-BLĐTBXH và quy định tại khoản 1 điều 1 Thông tư 34/TT-BLĐTBXH thì người lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

PHƯƠNG MAI (thực hiện)

Chia sẻ bài viết