28/11/2022 - 13:43

Nhiều hoạt động vì bình đẳng giới 

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Qua 15 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới (BĐG), các ban, ngành, đoàn thể quận Cái Răng đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động liên quan đến bình đẳng giới (BĐG). Từ đó, nhận thức về BĐG và vai trò của phụ nữ trong xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Hội LHPN quận Cái Răng tuyên truyền quy định của Luật BĐG cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn quận.

Hội LHPN quận Cái Răng tuyên truyền quy định của Luật BĐG cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn quận.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND quận Cái Răng, cho biết: "Quận ủy, UBND quận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ; đặc biệt xem xét, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị". Số lượng nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 có 7 người (2 người là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy); số lượng nữ tham gia Đảng ủy cấp phường là 26/105 người. 

Theo bà Hồ Thị Công Dung, Chủ tịch Hội LHPN quận Cái Răng, 15 năm qua, các cấp Hội phụ nữ chủ động tham mưu, giới thiệu nguồn cán bộ nữ đạt tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức để cấp ủy đề bạt, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý. Hiện nay, hầu hết chủ tịch Hội Phụ nữ các phường đều được đào tạo đúng tiêu chuẩn quy định về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị… Hội LHPN quận thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội trực thuộc tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Cần Thơ thời đại mới - năng động, sáng tạo, khỏe mạnh, nghĩa tình, yêu gia đình, yêu quê hương đất nước” và Cuộc vận động 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cùng các quy định của pháp luật có liên quan: Luật Bảo vệ trẻ em; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật BĐG…

Hằng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) quận Cái Răng tham mưu UBND quận chỉ đạo các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ lồng ghép chương trình hành động, mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược Quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020 và giai đoạn 2021-2030 vào kế hoạch hoạt động của ngành, lĩnh vực phụ trách. Các địa phương rà soát, củng cố, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, góp phần ưu tiên sự nghiệp của phụ nữ, nhất là những lĩnh vực nữ tham gia còn hạn chế. Phòng LĐ-TB&XH phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin quận xây dựng kế hoạch liên tịch hỗ trợ thực hiện mô hình xây dựng, sửa đổi quy ước đảm bảo nguyên tắc BĐG và hướng dẫn thực hiện mô hình.

Nhằm giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, hằng năm, các cấp ủy đảng, chính quyền và ban, ngành đoàn thể quận Cái Răng quan tâm công tác giải quyết việc làm đối với phụ nữ. Giai đoạn 2011-2015, quận phối hợp các ngành có liên quan tổ chức 73 lớp dạy nghề cho 2.490 lao động, trong đó có 960 học viên nữ. Giai đoạn 2015-2020, quận tiếp tục phối hợp tổ chức 61 lớp đào tạo nghề cho 2.958 học viên, với các nghề: may gia dụng, trang điểm, kết cườm, tin học ứng dụng, hàn tiện… trong đó có 1.328 học viên nữ tham gia.        

Hiện nay, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Cái Răng tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình, chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động nâng cao kiến thức về giới, BĐG và phòng, chống bạo lực gia đình nhằm rút ngắn khoảng cách về giới, giúp chị em phấn đấu vươn lên khẳng định vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Các phường trong quận đều được kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình và có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình.

Để đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu trong mục tiêu quốc gia về BĐG, ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH quận Cái Răng, Phó Ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ quận, kiến nghị Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP Cần Thơ tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành lồng ghép những mục tiêu, chỉ tiêu chiến lược quốc gia về BĐG gắn với nội dung kế hoạch hoạt động của ngành, lĩnh vực phụ trách.

Chia sẻ bài viết