16/09/2021 - 09:49

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn

(CT) - Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn được tổ chức vào ngày 16-9 hằng năm nhằm tăng cường sự hiểu biết về Nghị định thư Montreal, nâng cao nhận thức và truyền tải các thông điệp về bảo vệ tầng ô-dôn tới các cấp, các ngành, cộng đồng và toàn xã hội. Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2021 với chủ đề “Nghị định thư Montreal: Làm mát thế giới, bảo quản thực phẩm và vaccine”, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bên liên quan tổ chức một số hoạt động hưởng ứng để nêu bật tầm quan trọng của việc bảo vệ tầng ô-dôn, giúp làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu. Đồng thời, nâng cao hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực làm mát, đảm bảo an ninh lương thực và bảo quản vaccine.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động cuộc thi sáng tác nghệ thuật trong nước và tham gia cuộc thi khu vực châu Á - Thái Bình Dương với chủ đề “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất”. Thông qua đó, nêu bật mối liên hệ giữa việc bảo vệ tầng ô-dôn và biến đổi khí hậu, ghi nhận những thành tựu đạt được của Nghị định thư Montreal trong nhiều năm qua. Đồng thời, nâng cao nhận thức và tìm kiếm ủng hộ của cộng đồng trong việc giảm thiểu sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. Một số các hoạt động truyền thông khác như: đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ tầng ô-dôn; phổ biến “Sổ tay hướng dẫn nguyên tắc thực hành tốt trong sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị sử dụng môi chất lạnh HCFC và môi chất lạnh thay thế” và “Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13334:2021 về xốp cách nhiệt polyuretan sử dụng chất trợ nở dễ cháy - yêu cầu về an toàn trong sản xuất”…

PV

Chia sẻ bài viết