07/11/2023 - 15:25

Phong Điền

Nhiều hoạt động chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới 

(CT) - Trong 10 tháng qua, Mặt trận các cấp huyện Phong Ðiền phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó, Mặt trận các cấp trong huyện phối hợp vận động nhiều phần quà, với tổng trị giá hơn 5,7 tỉ đồng, tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp xây dựng 43 căn nhà Ðại đoàn kết và sửa chữa 5 căn với tổng trị giá hơn 2,2 tỉ đồng. Nhân dịp năm học 2023-2024, Ủy ban MTTQVN huyện vận động 2.000 quyển tập hỗ trợ các trường ở xã Giai Xuân và xã Nhơn Ái.

Nhiều hộ dân còn khó khăn về nhà ở được tặng nhà Đại đoàn kết.Ảnh: Mặt trận huyện cung cấp

Ngoài ra, Mặt trận các cấp trong huyện còn phối hợp cấp ủy, chính quyền tổ chức nhiều hoạt động góp phần nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao hướng đến kiểu mẫu, như: xây dựng cầu giao thông; vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa kiểng xây dựng tuyến đường đẹp; xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc; tổ chức tọa đàm nâng cao vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội huyện trong tuyên truyền, nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng kiểu mẫu; tổ chức hội thi tuyên truyền các mô hình tiêu biểu thực hiện cuộc vận động; ra mắt mô hình “Ðổi rác thải nhựa lấy quà”…

NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết