04/10/2016 - 20:17

Nhiều doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội

Theo quy định, người sử dụng lao động và người lao động phải thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Tuy nhiên, qua giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố về việc thực hiện chính sách BHXH tại quận Thốt Nốt cho thấy, một số doanh nghiệp trên địa bàn quận chưa quan tâm đúng mức đến việc thực hiện chính sách BHXH cho người lao động...

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố đã giám sát trực tiếp với Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Huy Việt – Tây Đô có trụ sở tại quận Thốt Nốt. Theo ông Nguyễn Duy Nhứt, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương, công ty được thành lập vào năm 2007, đến nay có 3.138 lao động. 100% công nhân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động. Còn Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Huy Việt – Tây Đô có 135 lao động. Trong đó, hợp đồng thời hạn từ 3 tháng trở lên là 83 người; hợp đồng không xác định thời hạn là 52 người. 100% công nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động... Đoàn giám sát đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Huy Việt – Tây Đô trong việc thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đoàn giám sát cũng đề nghị hai công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, góp phần thực hiện tốt Luật BHXH và bảo vệ chính đáng quyền lợi cho người lao động.

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Thốt Nốt. Ảnh: KHẮC VIỆT

Tuy nhiên, đoàn giám sát cũng lưu ý số lượng doanh nghiệp trên địa bàn quận Thốt Nốt thực hiện đủ chính sách về BHXH, BHYT cho người lao động vẫn còn ít. Theo thống kê của UBND quận Thốt Nốt, trên địa bàn quận có 343 doanh nghiệp, thu hút 11.486 lao động làm việc. Tuy nhiên, mới có 71/343 doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho 5.853 lao động. Tại cuộc giám sát, ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc BHXH thành phố, đề nghị: "UBND quận và các đơn vị liên quan cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp còn nợ BHXH để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động". Vấn đề này cũng được bà Phạm Thị Thanh Hiền, Trưởng Ban Chính sách pháp luật, Liên đoàn Lao động thành phố, quan tâm: "Các công ty và doanh nghiệp trên địa bàn quận Thốt Nốt thực hiện các chính sách BHXH, BHYT còn rất ít. Bên cạnh đó, việc xây dựng bảng lương để đóng BHXH cho lao động còn chênh lệch, thường thấp hơn thực tế lao động thực lãnh, do đó, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động sau này". Về vấn đề này, bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, thừa nhận: "Bên cạnh những doanh nghiệp thực hiện tốt việc đóng BHXH cho người lao động, vẫn còn nhiều doanh nghiệp "né luật, lách luật", cố tình không thực hiện các chính sách BHXH; không đóng BHXH, gây ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích của người lao động".

Ông Nguyễn Quốc Cường, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố, đề nghị: "UBND quận Thốt Nốt đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH đến từng doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng tuyên truyền trực tiếp đến người lao động để nắm được quyền lợi khi tham gia BHXH; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp vi phạm, tái phạm. Quận cũng có thể áp dụng hình thức nêu tên các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT lên các phương tiện thông tin đại chúng;… Riêng BHXH quận cần tham mưu cho UBND quận xử lý những doanh nghiệp nợ và không tham gia đóng BHXH cho người lao động... Mục tiêu là nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, để tạo động lực cho họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận".

Khắc Việt

Chia sẻ bài viết