20/05/2020 - 19:59

Nhiều đảng bộ tổ chức đại hội cấp cơ sở 

 (CT)- Đó là đại hội (ĐH)các đảng bộ: thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền), xã Thạnh Lộc (huyện Vĩnh Thạnh), Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Cần Thơ, Cục Thuế TP Cần Thơ và Bệnh viện (BV) Tim mạch TP Cần Thơ diễn ra ngày 20-5. Trong đó, Đảng bộ thị trấn Phong Điền, Đảng bộ xã Thạnh Lộc được Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền, Huyện uỷ Vĩnh Thạnh chọn tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở bầu trực tiếp bí thư cấp ủy.

* Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị trấn Phong Điền đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu theo nghị quyết. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển ổn định. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội được chú trọng, trong nhiệm kỳ giảm 141 hộ nghèo. Các cấp ủy tăng cường thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị vững mạnh… Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tập trung chỉ đạo phát triển thị trấn Phong Điền thành trung tâm đô thị sinh thái, phấn đấu đạt đô thị loại 4; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

 ĐH đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hân tái đắc cử Bí thư Đảng ủy.

* Đảng bộ xã Thạnh Lộc đã thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020. Kinh tế, văn hóa, xã hội của xã tiếp tục phát triển theo hướng bền vững. Diện tích trồng lúa hằng năm đạt 8.795ha, lúa chất lượng cao chiếm 100% diện tích. Năm 2017, xã được công nhận xã văn hóa nông thôn mới (NTM), hoàn thành trước 2 năm so nghị quyết đề ra... Công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định. Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã tiếp tục xây dựng, phát triển xã theo hướng toàn diện, bền vững và xây dựng xã NTM nâng cao. Đổi mới mạnh mẽ phong cách, lề lối làm việc, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên liêm chính, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

ĐH bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới gồm 12 đồng chí; đồng chí Nguyễn Đức Phong giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Lộc ra mắt đại hội

* Đảng bộ Sở KH&CN TP Cần Thơ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ lần thứ XI đề ra. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được triển khai theo hướng nâng cao tính ứng dụng và hiệu quả kinh tế- xã hội. Trong 5 năm qua, đơn vị đã chủ trì xét chọn 130 nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố và quận/huyện; tổ chức xét duyệt và hỗ trợ 27 doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ, thiết bị; 33 doanh nghiệp áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến... Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở KH&CN xác định tiếp tục tham mưu xây dựng thành phố trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của vùng ĐBSCL; đẩy mạnh triển khai nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ trọng tâm của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4...

ĐH bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở KH&CN, tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy.

* ĐH đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 Cục Thuế TP Cần Thơ thống nhất đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ mới: Nâng cao năng lực quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính và hoàn thành kế hoạch thu ngân sách hằng năm. Phấn đấu thu vượt ít nhất 5% dự toán thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính giao, hoàn thành dự toán thu ngân sách do HĐND thành phố giao hằng năm; hằng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật… Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Thuế TP Cần Thơ thực hiện kết quả thu ngân sách từ năm 2015-2019 thực hiện đạt 45.186 tỉ đồng, đạt 101,1% dự toán Bộ Tài chính và đạt 100,53% dự toán HĐND giao. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, mỗi quý đều tổ chức đối thoại với doanh nghiệp một lần; xử lý công việc, trả kết quả kịp thời cho người nộp thuế...

ĐH đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Cáp Quý Phúc đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Cục Thuế TP Cần Thơ.

* ĐH lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ BV Tim mạch TP Cần Thơ quyết nghị các mục tiêu: xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, có uy tín và năng lực; tạo sự đồng thuận, huy động cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ BV Tim mạch TP Cần Thơ quyết tâm thực hiện các khâu đột phá: đổi mới phong cách, lề lối làm việc, phát huy dân chủ, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm; phát triển BV Tim mạch TP Cần Thơ theo hướng chuyên sâu, hiện đại.

ĐH bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BV Tim mạch khóa II gồm 7 đồng chí; đồng chí Trần Quốc Luận, Giám đốc BV, giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết