22/03/2023 - 08:45

Nhiều cơ sở dữ liệu được tích hợp, cập nhật và chuẩn hóa

(CT) - Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, đến tháng 3-2023, TP Cần Thơ đã xây dựng, phát triển nhiều ứng dụng, dịch vụ phục vụ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Cụ thể, thành phố đã xây dựng kho dữ liệu dùng chung và tích hợp, cập nhật, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu: công dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính, hồ sơ điện tử, danh mục dùng chung, kho dữ liệu quản lý văn bản và điều hành; cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan chuyên môn đã xây dựng một số phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác như các hệ thống thông tin: y tế, giáo dục, nông nghiệp, thông tin và truyền thông, công thương, quản lý du lịch…

Về tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công thành phố và Hệ thống thông tin một cửa điện tử được nâng cấp, hợp nhất thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (tại địa chỉ https://dichvucong.cantho.gov.vn), đồng bộ cho tất cả cơ quan hành chính nhà nước từ cấp thành phố đến cấp xã. Hệ thống này cũng đã nâng cấp các chức năng hỗ trợ người dân: tích hợp dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến, hỗ trợ ký số cá nhân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến. Hiện 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt 42% và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 43%. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin từ cấp Trung ương đến địa phương đạt 39% (chỉ tiêu năm 2023 là 50%).

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết