16/05/2019 - 08:02

Nhiều chính sách mới có hiệu lực và được ban hành trong tháng 5 

Chưa thụ lý tố cáo nếu người bị tố cáo đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu; hỗ trợ tới 100% học phí khóa đào tạo quản trị kinh doanh; giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng để phục vụ nghiên cứu lịch sử... đó là những quy định mới nổi bật có hiệu lực và được ban hành trong tháng 5-2019.

Hỗ trợ tới 100% học phí khóa đào tạo quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty cổ phần thực phẩm Phạm Nghĩa.

Chưa thụ lý tố cáo nếu người bị tố cáo đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu

Ngày 20-03-2019, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân. Nghị định này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; bảo vệ người tố cáo, người được bảo vệ; quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân. Đối với trường hợp người bị tố cáo đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc trong tình trạng khẩn cấp thì người có thẩm quyền giải quyết tố cáo phải thông báo rõ lý do chưa thụ lý tố cáo cho người tố cáo. Ngay sau khi người bị tố cáo thực hiện xong nhiệm vụ, người giải quyết tố cáo phải thông báo bằng văn bản về việc thụ lý tố cáo. Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ người giải quyết tố cáo có quyền yêu cầu hoặc kiến nghị với người có thẩm quyền gửi văn bản yêu cầu, kiến nghị cơ quan, đơn vị, tổ chức trong Quân đội nhân dân phối hợp xác minh nội dung tố cáo. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5-5-2019.

Hỗ trợ tới 100% học phí khóa đào tạo quản trị kinh doanh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 12-5-2019 hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư này hướng dẫn việc đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trực tuyến, chương trình đào tạo trên phương tiện thông tin đại chúng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí tổ chức một khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh; hỗ trợ 100% học phí khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh đối với các đối tượng sau: học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ.

Nếu không có điều kiện tham gia đào tạo trực tiếp, học viên có thể tham gia chương trình đào tạo trực tuyến, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Người lao động hoặc cán bộ quản lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được cung cấp tài khoản để tham gia học tập tại Hệ thống đào tạo trực tuyến trên nền tảng web hoặc trên thiết bị di động thông minh.

Giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng để phục vụ nghiên cứu lịch sử

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg ngày 10-5-2019, về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử. Quyết định có hiệu lực ngày 1-7-2019.

Quyết định được áp dụng đối với các cơ quan đăng ký mẫu con dấu và các Lưu trữ lịch sử ở trung ương và cấp tỉnh. Cụ thể: Con dấu hết giá trị sử dụng của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sau đây được giữ lại để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Tổng thư ký Quốc hội; Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; HĐND và UBND các cấp…

Cơ quan đăng ký mẫu con dấu có trách nhiệm  thu hồi con dấu hết giá trị sử dụng của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước theo quy định. Thông báo, bàn giao con dấu hết giá trị sử dụng cho Lưu trữ lịch sử tại cơ quan Lưu trữ lịch sử trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thu hồi con dấu. Việc bàn giao con dấu hết giá trị sử dụng được lập thành Biên bản bàn giao. 

HOÀNG YẾN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
chính sách mới