07/07/2010 - 08:55

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Nhiệm vụ hàng đầu của tòa án các cấp là xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh

Ngày 6-7, tại Hà Nội, trong buổi làm việc với Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Nhiệm vụ hàng đầu của tòa án các cấp là xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, trong đó lĩnh vực trọng tâm là công tác cán bộ. Ngành tòa án phải chủ động đề xuất, kiến nghị với Đảng và Nhà nước nhằm tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế trong công tác tuyển dụng và tái bổ nhiệm thẩm phán. Đảng, Nhà nước và nhân dân mong đợi ngành tòa án có một đội ngũ đủ về lực lượng, mạnh về năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của ngành.

Theo báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, trọng tâm công tác của ngành tòa án năm 2009-2010, tòa án nhân dân và tòa án quân sự các cấp đã giải quyết được 87% số vụ án đã thụ lý; các phiên tòa được tổ chức theo hướng nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về quyền hạn, nghĩa vụ tố tụng; chưa phát hiện có trường hợp kết án oan. Từ năm 2009 đến nay, số lượng cán bộ, thẩm phán tòa án nhân dân các cấp được tuyển dụng, bổ nhiệm đã tăng trên 1.200 người.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của ngành tòa án trong công tác xét xử, xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất của tòa án. Bên cạnh đó, tòa án các cấp đã tích cực triển khai khá đồng bộ Nghị quyết 49-NQ/TƯ, trong đó có đề án thành lập thí điểm tòa án sơ thẩm khu vực; mở rộng hợp tác quốc tế. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, các cơ quan bảo vệ pháp luật có vai trò rất quan trọng góp phần bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa. Tòa án là trung tâm của hoạt động tư pháp, vì vậy việc xây dựng tòa án trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó là nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa quyết định. Ngành tòa án cũng cần tích cực triển khai thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo đúng lộ trình, thành lập thí điểm tòa án sơ thẩm khu vực. Cùng với đó là phải chú trọng công tác tổng kết và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết