12/12/2008 - 08:07

Nhân rộng các tấm gương điển hình thanh thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác

Sáng 11-12, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 5 khóa IX đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị tập trung tổng kết, thảo luận công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2008, xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2009; kiện toàn Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX.

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2009 hướng vào xây dựng, phát hiện, nhân rộng các tấm gương điển hình thanh thiếu nhi tiên tiến học tập và làm theo lời Bác; triển khai rộng rãi chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đoàn thanh niên các cấp tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên; đồng thời nâng cao chất lượng dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn tập trung nâng cao hiệu quả các hoạt động tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, chương trình “Bảo vệ dòng sông quê hương” góp phần xây dựng môi trường sống thân thiện. Đoàn thanh niên các cấp chú trọng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn, Hội ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

Năm 2008, cả nước đã kết nạp 888.326 đoàn viên mới (đạt gần 98,7% so với chỉ tiêu). Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, tập trung thực hiện các giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; tổ chức nghiên cứu, học tập và xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, đặc biệt Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Năm nay, 106.071 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp Đảng, tăng 1,03% so với năm 2007.

Hội nghị kết thúc vào ngày hôm nay, 12-12.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết