04/10/2016 - 20:05

Nhà máy xử lý nước thải chưa đưa vào hoạt động đã lạc hậu

Bà Đặng Thị Anh Đào, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố, lo ngại: "Hiện tại, nhà máy đang trong giai đoạn vận hành chạy thử. Nguồn nước thải sinh hoạt sau xử lý chỉ đạt tiêu chuẩn cột B (theo quy định là cột A), trước khi xả ra sông, rạch. Trong khi đó, vị trí nhà máy xả ra sông gần nơi cung cấp nước cho nhà máy Cấp Thoát nước Hưng Phú. Do đó, chủ đầu tư và các ngành chức năng cần có đánh giá chất lượng nguồn nước tại đây xem có ảnh hưởng đến nguồn nước cung cấp cho người dân sử dụng hay không".

Bài, ảnh: Thanh Thư

Chia sẻ bài viết