03/07/2019 - 20:56

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Nghiên cứu đề ra mục tiêu, giải pháp phát triển thành phố sát thực tế, phù hợp với giai đoạn mới 

(CT)- Chiều 3-7, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 họp bàn việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội, cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban Văn kiện thảo luận, đóng góp ý kiến để xây dựng dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các thành viên thống nhất bố cục Báo cáo chính trị có hai phần chính. Phần thứ nhất là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020: thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội; thành tựu về quốc phòng - an ninh; trật tự, an toàn xã hội, cải cách tư pháp; kết quả, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; đánh giá thực hiện ba khâu đột phá; nguyên nhân đạt được; những hạn chế và khuyết điểm; một số kinh nghiệm thực tiễn. Phần thứ hai là mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển TP Cần Thơ, giai đoạn 2020-2025: dự báo tình hình; mục tiêu, phương hướng; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; các khâu đột phá. Các thành viên Tiểu ban Văn kiện cũng đóng góp ý kiến cho dự thảo Đề cương phim tư liệu tại Đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Trung lưu ý Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện tiếp thu, tập hợp các ý kiến đóng góp tại cuộc họp để chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị. Tổ biên tập cần nghiên cứu đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra mô hình phát triển, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá phát triển thành phố sát với thực tế, phù hợp với giai đoạn mới. Bí thư Thành ủy đề nghị, trong tháng 7 hoàn thành dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị để trình Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến, tháng 9 sẽ tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị. Bí thư Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố và Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị để xin ý kiến Bộ Chính trị về việc tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện nghị quyết này. Sau tổng kết nghị quyết 45, nếu Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về TP Cần Thơ, thành phố sẽ có định hướng phát triển cụ thể  trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết