08/07/2013 - 22:21

Ngày 10-7 khai mạc phiên họp thứ 19 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp thứ 19 (diễn ra từ 10-12/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết số 228/1999/NQ-UBTVQH10 về việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; Nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ đánh giá kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Đồng thời, thông qua Đề án đổi mới Văn phòng Quốc hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 1-10-2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội. Bên cạnh đó, phiên họp cũng cho ý kiến về Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị phê chuẩn việc thành lập mới, điều chỉnh và bổ sung tên gọi một số đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Về công tác xây dựng luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án: Luật đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

P.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết