03/12/2008 - 07:55

Tổng Bí thư Nơng Đức Mạnh:

Ngành ngoại giao phải đi sâu nghiên cứu và đưa ra những nhận định chính xác về tình hình quốc tế và khu vực

Sáng 2-12, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị ngoại giao lần thứ 26 với chủ đề “ Tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng”. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Hội nghị có gần 700 đại biểu, gồm 84 Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cán bộ chủ chốt của khối đối ngoại và đại diện các Bộ, ngành, địa phương...

Phát biểu với Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Trong hai năm qua, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Những hoạt động ngoại giao của nước ta đã nắm bắt kịp thời các diễn biến cơ bản, không bị động, bất ngờ. Nhiệm vụ ngoại giao đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; tham mưu cho Đảng và Nhà nước thực hiện tốt các nhiệm vụ đối ngoại, đem lại được một số thành tựu quan trọng, qua đó nâng cao uy tín, vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về nhiệm vụ của toàn ngành trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Tình hình quốc tế và khu vực đang diễn biến hết sức nhanh chóng, đa dạng, phức tạp, khó lường và xuất hiện nhiều nhân tố mới. Từ đó đòi hỏi ngành ngoại giao phải đi sâu nghiên cứu và đưa ra được những nhận định chính xác về tình hình quốc tế và khu vực; tham mưu cho Đảng và Nhà nước những đối sách kịp thời và phù hợp. Ngoài việc nắm bắt và cập nhật tình hình mới, cần làm cho toàn thể cán bộ của ngành ngoại giao nắm vững Nghị quyết Đại hội X đã đề ra về công tác đối ngoại. Phải nắm chắc và vận dụng đúng đắn Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa IX), trong đó khẳng định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Trong hoạt động đối ngoại, cần chú trọng: Ngoại giao phục vụ nhiệm vụ kinh tế, nhằm hỗ trợ đắc lực cho việc Việt Nam sớm đạt được mục tiêu thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2010 và cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Triển khai phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa; giữa ngoại giao nhà nước với hoạt động đối ngoại của Đảng, Quốc hội và ngoại giao nhân dân. Chú trọng công tác tập hợp, vận động và hướng cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài vào việc quan tâm và đóng góp về vật chất và tinh thần cho đất nước. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt là việc làm theo đường lối, tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao của Bác Hồ. Rèn luyện cán bộ ngoại giao có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng. Cùng với các nhiệm vụ trên, Tổng Bí thư lưu ý: Phải chú trọng công tác tuyên truyền đối ngoại, làm cho bạn bè quốc tế ngày càng hiểu sâu và hiểu đúng về đất nước, con người Việt Nam.

Hội nghị diễn ra đến hết ngày 10-12.

ĐỖ CƯỜNG - ĐỖ QUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết