04/04/2013 - 08:44

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu bán 26.000 lượng vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, ngày mai (4-4), NHNN sẽ đấu thầu bán vàng miếng tại Sở Giao dịch- Ngân hàng Nhà nước,Tầng 2, Nhà K, 16 Tông Đản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là phiên đấu thầu lần thứ hai được thực hiện theo Thông tư số 06/2013/TT-NHNN.

Thời gian bắt đầu tổ chức đấu thầu từ 8 giờ 30 phút sáng và được thực hiện theo hình thức đấu thầu theo giá. Với tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu là 26.000 lượng sẽ chia ra khối lượng vàng miếng của mỗi lô đấu thầu là 100 lượng. Loại vàng miếng bán đấu thầu là vàng miếng SJC loại 1 lượng, hàm lượng 99,99%; tỷ lệ đặt cọc là 10%. Theo đó, giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc khoảng 43,61 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mức giá này chỉ phục vụ việc tính đặt cọc. Khối lượng tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là khối lượng đặt thầu của từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

Theo NHNN, khối lượng vàng miếng tối thiểu mỗi thành viên được phép đặt thầu là 5 lô (tương đương 500 lượng); khối lượng vàng miếng tối đa mỗi thành viên được phép đặt thầu là 50 lô (tương đương 5.000 lượng); bước giá đặt thầu: 10.000 đồng/lượng; bước khối lượng đặt thầu: 1 lô (100 lượng). Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký 1 mức giá trong phạm vi giá trần và giá sàn.

Việc đấu thầu bán vàng miếng của NHNN căn cứ theo Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12-3-2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quyết định số 563/QĐ-NHNN ngày 18/3/2013 ban hành Quy trình về mua, bán vàng miếng của NHNN. Tổ chức tín dụng và doanh nghiệp tham gia đấu thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Thông tư số 06 này.

THU HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết