24/01/2013 - 22:13

Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức cho học sinh, sinh viên vay tiền học tập đúng quy trình, quy định

Một cử tri ấp Nhơn Bình, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền thắc mắc về việc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Điền đặt ra những quy định gây khó cho đối tượng là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay tiền để học tập. Nội dung công văn trả lời của Ngân hàng Chính sách xã hội TP Cần Thơ, như sau:

Theo báo cáo của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Điền và qua xác minh thực tế Ngân hàng Chính sách xã hội TP Cần Thơ nhận thấy: Trong thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Điền đã phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện cho vay đối với sinh viên, học sinh theo đúng quy trình, quy định hiện hành. Quá trình thực hiện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Điền không tự ý quy định hoặc áp đặt các điều khoản nào khác trái với quy định về cho vay đối với đối tượng là học sinh, sinh viên vay để học tập.

Đến thời điểm cuối tháng 11-2012, trên địa bàn xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền có 2 trường hợp vay vốn theo chương trình cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên có nợ quá hạn; trong đó, tại ấp Nhơn Bình có 1 trường hợp. Trường hợp này, đã được Ngân hàng Chính sách xã hội cho gia hạn nợ, nhưng đến hạn trả nợ sau cùng vẫn chưa trả được nợ, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Điền phải chuyển nợ quá hạn theo quy định. Sau đó, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Điền có phối hợp với UBND xã, hội, đoàn thể nhận ủy thác của Nhơn Ái tổ chức xử lý nợ.

Việc xử lý nợ được thực hiện theo đúng quy trình, quy định hiện hành. Trong quá trình giao tiếp với khách hàng, thái độ và tác phong của cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Điền là đúng mực, khiêm tốn, lễ phép.

Chia sẻ bài viết