22/02/2020 - 09:21

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ:

Năng động, sáng tạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao 

(CT)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tại hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019 vào chiều ngày 21-2-2020.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp văn phòng cấp ủy. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị văn phòng cấp ủy các cấp trong thành phố bám sát các quy chế, quy định, nâng cao năng lực công tác tham mưu, đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực; rà soát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện cũng như sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, kịp thời, đúng quy định. Chú trọng cải tiến, nâng cao chất lượng công tác thông tin phục vụ Thường trực cấp ủy; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cấp ủy; thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng theo đúng quy định; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy văn phòng cấp ủy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo chức danh quy hoạch và vị trí việc làm; tăng cường công tác phối hợp tham mưu cấp ủy lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và thực hiện tốt các công việc trong năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội...

Năm qua, văn phòng cấp ủy các cấp đã tham mưu cấp ủy quán triệt và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng của Trung ương, Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, sát với tình hình thực tế của từng địa phương. Công tác văn thư, lưu trữ đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy trình, quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số trong gửi nhận văn bản thay thế dần văn bản giấy đã tiết kiệm được kinh phí, thời gian. Hệ thống truyền hình trực tuyến được duy trì ổn định, phục vụ kịp thời các hội nghị của Trung ương, Thành ủy kết nối đến cấp huyện, xã; việc thu, chi ngân sách Đảng đảm bảo theo quy định; công tác quản lý, khai thác tài sản của Đảng ngày càng phát huy hiệu quả; chất lượng phục vụ các hội nghị, cuộc họp ngày càng chuyên nghiệp và đảm bảo được các điều kiện, phương tiện phục vụ lãnh đạo công tác. Trong năm 2019, Văn phòng Thành ủy đã tiếp nhận hơn 10.000 văn bản các loại, phát hành 2.539 văn bản; phục vụ 615 tài liệu cho 58 lượt cơ quan, cá nhân đến khai thác; tổ chức phục vụ trên 250 hội nghị, cuộc họp; đón tiếp và phục vụ trên 50 đoàn khách trong và ngoài nước... Văn phòng các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy cũng nỗ lực phấn đấu, kiện toàn bộ máy, tổ chức; thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ cho các cấp ủy kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết