09/10/2015 - 09:03

Năng động để tận dụng tốt các cơ hội từ hội nhập

Theo Tiến sĩ Fredric William Swierczek, Giám đốc Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT Việt Nam), giảng viên và chuyên gia hàng đầu của AIT trong xây dựng chiến lược kinh doanh, mô hình kinh doanh, phát triển thương hiệu và thị trường, tới đây, việc dỡ bỏ các hàng rào thuế quan chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu. Tuy nhiên, các rào cản phi thuế quan (rào cản kỹ thuật về thương mại, y tế, môi trường…) vẫn còn tồn tại, thậm chí còn gia tăng tại nhiều nước gây cản trở cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam nếu các cấp chính quyền và doanh nghiệp trong nước không có giải pháp ứng phó. Ngược lại, hàng hóa nước ngoài với chất lượng khó kiểm soát cũng sẽ tràn vào, nếu Việt Nam không kịp thời có các rào cản kỹ thuật để kiểm soát tốt hàng hóa nhập khẩu. Các doanh nghiệp TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên sẽ chịu nhiều sức ép cạnh tranh. Để chủ động nắm bắt cơ hội thị trường tiêu thụ sản phẩm được rộng mở và vượt qua các thách thức, doanh nghiệp trong vùng cần quan tâm tái cơ cấu lại doanh nghiệp, có chiến lược marketing tốt hơn. Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư mở rộng quy mô doanh nghiệp hoặc tăng cường liên kết với doanh nghiệp cùng ngành hàng. Chú ý cải thiện quy trình sản xuất kinh doanh, chuỗi cung ứng, hậu cần nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí. Phát triển sản xuất theo hướng sạch nhằm bảo vệ môi trường và giúp tăng khả năng bán hàng nhờ cung cấp được các sản phẩm chất lượng, đảm bảo sự tin tưởng và an toàn cho người sử dụng…

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết