14/05/2014 - 21:24

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP CẦN THƠ

Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ công tác cải cách hành chính

(CT)- Trong 4 tháng đầu năm 2014, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ đã tiếp nhận 834 hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Qua đó, Sở đã giải quyết và trả kết quả đúng hẹn 827 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,1%; các hồ sơ còn lại đang trong thời gian giải quyết... Để đạt được kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhanh gọn, trả kết quả đúng thời gian cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, Ban Giám đốc Sở TN&MT đã xác định nhân tố con người là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công tác cải cách hành chính (CCHC), do đó, Sở TN&MT TP Cần Thơ quan tâm sắp xếp, củng cố bộ máy nhân sự tại đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nhanh gọn, có khoa học. Đồng thời, đầu năm 2014 Sở TN&MT đã phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông thành phố lắp đặt phần mềm quản lý hồ sơ, công việc tại mô hình một cửa hiện đại và dịch vụ hành chính công mức độ 3 trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO Việt Nam TCVN; phát phiếu thăm dò ý kiến tổ chức, cá nhân về việc giải quyết TTHC tại Sở và đã nhận được kết quả hài lòng khá cao...

Từ nay đến cuối năm 2014, Sở TN&MT TP Cần Thơ tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định TTHC có liên quan để ứng dụng, giải quyết hồ sơ hành chính nhanh gọn, đúng quy định; giám sát và chấn chỉnh lề lối làm việc rườm rà, kém khoa học của cán bộ công chức, viên chức phụ trách, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng tiếp công dân...

H.V

Chia sẻ bài viết