07/11/2019 - 14:08

Nâng cao trách nhiệm công vụ trong thi hành án dân sự 

Năm 2019, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Cần Thơ xây dựng chủ đề năm”kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả”. Qua đó, toàn ngành đã thụ lý 17.859 việc, tăng 1.242 việc so với cùng kỳ; đã giải quyết xong 9.642 việc/số việc có điều kiện thi hành, đạt 73,85%, vượt 0,85%; THADS về tiền: tổng số thụ lý 3.815,5 tỉ đồng, tăng gần 630 tỉ đồng, đã giải quyết xong 635,1 tỉ đồng/số tiền có điều kiện thi hành, đạt 36,14%, vượt 3,14% so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, quá trình thực thi nhiệm vụ cũng còn nhiều tồn tại cần tiếp tục được quan tâm giải quyết. Trong đó, vấn đề tiếp tục nâng cao trách nhiệm công vụ trong THADS là một trong những giải pháp rất cấp thiết và quan trọng.

Chấp hành viên Chi cục THADS quận Ninh Kiều đang niêm phong tài sản thi hành án. Ảnh: T.NHUNG

Toàn ngành THADS TP Cần Thơ có tổng biên chế hành chính là 122, trong đó đã thực hiện được 116, còn thiếu 6 biên chế; chỉ tiêu hợp đồng đã thực hiện 35/37 người, cơ bản thực tế lượng người trên lượng việc là khá áp lực. Bên cạnh đó, công tác THADS khá nhạy cảm và có độ khó nhất định. Chính vì vậy, việc tiếp tục nâng cao trách nhiệm công vụ trong THADS là một trong những giải pháp rất cần thiết được quan tâm hàng đầu, nhằm góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được Tổng cục THADS và thành phố giao.

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm công vụ phải được đảm bảo cả về hình thức và nội dung bên trong, từ các khâu trong quá trình THADS như tiếp công dân, trả lời khiếu nại tố cáo, đối thoại, hướng dẫn, giải thích thấu đáo những thắc mắc của đương sự, phải cương quyết cưỡng chế những trường hợp chống đối nhằm trốn tránh nghĩa vụ THADS... Đặc biệt, từng công chức, người lao động có ý thức, tự giác thực hiện nhiệm vụ, có tư duy, lối làm việc khoa học, tiếp thu cái mới, cái hay; tự học, tự trau dồi các kỹ năng THADS.

Nâng cao trách nhiệm công vụ trong THADS không loại trừ việc tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh chấp hành viên vừa tinh thông nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, vừa có đạo đức công vụ tốt. Đặc biệt, cần quan tâm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhất là trong hoạt động thi hành án. Để tiếp tục nâng cao trách nhiệm công vụ trong THADS trên địa bàn thành phố, lãnh đạo Cục và lãnh đạo các Chi cục THADS cần quán triệt, triển khai kịp thời những quy định của Trung ương và thành phố có liên quan đến lĩnh vực THADS, đặc biệt là phổ biến sớm kế hoạch, công tác, bộ chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2020 đến từng công chức, người lao động, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị và chấp hành viên, từ đó làm cơ sở thực hiện.

Bên cạnh đó, ngành THADS thành phố cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát án, xác định trọng tâm, trọng điểm trong công tác kiểm tra; tăng cường việc tự kiểm tra, kịp thời phát hiện sai sót để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời hoặc khen thưởng động viên những trường hợp điển hình, có nhiều nỗ lực, đóng góp. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống đối với công chức, người lao động; kịp thời chỉnh đốn, uốn nắn những trường hợp có biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức và hành động của cán bộ, công chức; nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu đơn vị. Tiếp tục tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm thiết thực, có ý nghĩa; quan tâm hơn nữa công tác tổ chức cán bộ.

Ngoài ra, từ Cục đến các Chi cục cần nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào suốt quá trình THADS nhằm góp phần giảm tải lượng công việc, rút ngắn thời gian đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Điều quan trọng nữa là phát huy và thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở, gây dựng các phong trào thi đua, các phong trào đoàn thể góp phần tạo tính thống nhất, đoàn kết trong nội bộ từng đơn vị, tạo động lực phát huy sức mạnh tinh thần hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyễn Duy Quốc

Chia sẻ bài viết