19/07/2020 - 17:55

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp 

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) TP Cần Thơ luôn đồng hành cùng lãnh đạo DN và người lao động vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Hôm nay, ngày 20-7, ĐH Đảng bộ Khối tổ chức ĐH Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trả lời phỏng vấn của Báo Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, cho biết:

Nhiệm kỳ 2015-2020 Ðảng bộ Khối đã chỉ đạo thực hiện đạt và vượt tất cả 9 chỉ tiêu Nghị quyết ÐH đề ra. Nhìn chung, các mặt công tác xây dựng Ðảng được thực hiện đồng bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên được nâng lên. Ðảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, tích cực cùng với lãnh đạo DN thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh (SXKD); thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Ðồng thời, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển DN, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố...

* Thưa đồng chí, nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở trực thuộc đã có những đóng góp gì đối với sự phát triển của DN?

- Hiện nay, Ðảng bộ Khối có 62 cơ sở đảng; trong đó có 57 cơ sở đảng trong DN, với hơn 17.000 lao động. Nhiệm kỳ qua, Ðảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở tích cực phối hợp với lãnh đạo DN đề ra nhiều giải pháp đẩy mạnh SXKD. Ðảng ủy Khối phát huy vai trò cầu nối, thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của DN để tổng hợp báo cáo, đề xuất Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn giúp DN phát triển SXKD.

Với nỗ lực của Ðảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở, 5 năm qua, trên 92% DN trong Khối SXKD có hiệu quả, tăng trưởng bình quân 10%/năm; nộp ngân sách nhà nước hơn 13.500 tỉ đồng, chiếm 23% tổng thu ngân sách của thành phố. Các DN trong Khối thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, nhất là bảo đảm việc làm, lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động; đóng góp trên 230 tỉ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội của thành phố…

* Công tác xây dựng Ðảng trong DN đạt được những kết quả gì nổi bật trong nhiệm kỳ qua, thưa đồng chí?

- Công tác xây dựng Ðảng có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sức chiến đấu của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Ðảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và của Thành ủy, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XI, khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy các phong trào thi đua sản xuất của DN. Nhiều gương điển hình trong công tác, học tập, lao động sản xuất đã xuất hiện; có 58 tập thể, 109 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Công ty Cổ phần cấp nước Trà Nóc - Ô Môn là một trong những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong 5 năm qua. Ảnh: ANH DŨNG

Ðảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo theo từng loại hình DN, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện đúng các nguyên tắc trong sinh hoạt Ðảng. Trong nhiệm kỳ, Ðảng ủy Khối đã thành lập 14 chi bộ cơ sở, trong đó có 9 chi bộ cơ sở là DN tư nhân. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng viên được quan tâm thường xuyên, đã kết nạp 1.000 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn của từng cơ quan và DN. Qua kiểm tra, giám sát, đã tổng hợp những kiến nghị của DN và tham mưu, đề xuất Thành ủy, UBND thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp DN đẩy mạnh SXKD.

* Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020 còn những hạn chế nào cần khắc phục trong trong nhiệm kỳ mới, thưa đồng chí?

- Ban Chấp hành (BCH) Ðảng bộ Khối thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong nhiệm kỳ là chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ở một số cơ sở đảng chưa cao. Hoạt động của một số cơ sở đảng chưa đáp ứng được định hướng và chỉ đạo SXKD của DN. Vẫn còn một vài tổ chức đảng chưa thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả NQTW4 khóa XI, khóa XII.

Vai trò của cấp ủy trong DN tư nhân còn mờ nhạt, chưa đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp theo loại hình hoạt động của DN. Công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các DN tư nhân gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, hoạt động SXKD ở một số DN kém hiệu quả, thua lỗ, hoạt động cầm chừng, ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức đảng, đời sống, việc làm, quyền lợi của người lao động… Ðây là những hạn chế, khuyết điểm BCH Ðảng bộ Khối phải nhìn nhận để có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

* Thưa đồng chí, BCH Ðảng bộ Khối đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gì trong nhiệm kỳ mới để trình ÐH quyết định?

- BCH Ðảng bộ Khối xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ mới là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả NQTW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Ðổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy và sinh hoạt chi bộ phù hợp với từng loại hình DN; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở và đảng viên đối với sự ổn định và phát triển của DN. Tiếp tục củng cố hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình DN. Thường xuyên khảo sát nắm bắt những DN có 3 đảng viên chính thức trở lên làm việc ổn định để tiến hành thành lập tổ chức đảng; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong DN.

Các cấp ủy cơ sở tăng cường phối hợp với lãnh đạo DN thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm của người lao động, chăm lo nâng cao đời sống của người lao động, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN. Ðồng thời, phối hợp với lãnh đạo DN, tổ chức công đoàn phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong SXKD.

Song song đó, Ðảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở xác định thực hiện tốt vai trò làm cầu nối, thường xuyên nắm bắt khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng của DN để phối hợp với các sở, ngành liên quan, tích cực tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho DN phát triển SXKD. Vận động DN tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, nâng cao năng lực quản trị, sức cạnh tranh của sản phẩm. Phấn đấu từ 90% DN trong Khối SXKD có hiệu quả. Tích cực giám sát, đề nghị lãnh đạo các DN thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đảm bảo chế độ, chính sách đối với người lao động; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

* Xin cảm ơn đồng chí! Kính chúc ÐH Ðại biểu Ðảng bộ Khối DN thành phố thành công tốt đẹp!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết