25/05/2017 - 21:31

Nâng cao năng lực lãnh đạo, phẩm chất của người đứng đầu- vấn đề cấp bách

Năm 2016, Đảng bộ thành phố có 709 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Qua đánh giá có 439 TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh (chiếm 62,62%), trong đó có 107 TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu (chiếm 24,37%); có 30,96% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ; chỉ có 6,13% TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ và 0,29% TCCSĐ yếu kém.

Sơn Hà

Chia sẻ bài viết