15/06/2018 - 22:06

Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể 

(CT) - Ngày 15-6-2018, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận và các đoàn thể (MT-ĐT) thành phố về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

6 tháng qua, hệ thống Dân vận trong thành phố tập trung tham mưu các cấp ủy đảng triển khai thực hiện cũng như sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận; tham mưu các cấp ủy chỉ đạo đại hội các đoàn thể; triển khai thực hiện năm dân vận chính quyền. Các cấp ủy đảng cũng quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước được quan tâm thực hiện. MT-ĐT trong thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; củng cố bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn viên, hội viên. Đi đôi tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, MT-ĐT trong thành phố phối hợp các ngành chức năng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tập hợp, vận động các đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển…

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá cao những kết quả đạt được của hệ thống Dân vận, MT-ĐT trong sự phát triển chung của thành phố; đồng thời, đề nghị hệ thống Dân vận, MT-ĐT trong thành phố rà soát, chỉ đạo quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018; tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, thành phố, nhất là kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động các phong trào thi đua và vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu; tổ chức tốt đại hội MT-ĐT các cấp; MT-ĐT quan tâm thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết