18/06/2020 - 20:50

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận và các đoàn thể 

(CT) - Ngày 18-6-2020, Thường trực Thành ủy Cần Thơ làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận và các đoàn thể (MT-ĐT) thành phố về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đánh giá cao những đóng góp của hệ thống dân vận, MT-ĐT vào sự phát triển chung của thành phố. Đồng chí đề nghị hệ thống dân vận, MT-ĐT trong thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; nâng cao hiệu quả công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội. Đồng thời, triển khai và nhân rộng các phong trào thi đua, mô hình tiên tiến trong thực hiện phong trào; củng cố tổ chức bộ máy; đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, gắn bó mật thiết với nhân dân; quản lý tốt các nguồn quỹ của MT-ĐT.

Trong 6 tháng qua, hệ thống dân vận trong thành phố tập trung tham mưu các cấp ủy đảng sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận; tham mưu các cấp ủy chỉ đạo công tác đại hội đảng các cấp và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác dân vận của cơ sở sau đại hội. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước được quan tâm thực hiện. MT-ĐT trong thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; phối hợp cùng các ngành chức năng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền cũng được chú trọng thực hiện. MT-ĐT trong thành phố đã tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết