24/01/2019 - 14:48

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

(CTO)- Ngày 24-1-2019, Ban Tôn giáo TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Các cá nhân có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành quản lý nhà nước về tôn giáo được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về tôn giáo”. Ảnh: Ngọc Quyên

Ban Tôn giáo thành phố xác định nhiệm vụ năm 2019 là tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Tôn giáo và các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và địa phương; phối hợp tham mưu cho UBND thành phố giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường vận động chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở thờ tự phù hợp với chính sách pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần củng cố, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; tham mưu kiện toàn bộ máy làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp…

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2018 được nhận Giấy khen của Ban Tôn giáo Chính phủ. Ảnh: Ngọc Quyên

Năm qua, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố ổn định; đa số chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo. Các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ phấn khởi được nhà nước quan tâm giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng về tự do tín ngưỡng, tôn giáo như xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nơi sinh hoạt tôn giáo, tổ chức lễ đạo, tu học… Từ đó, các tổ chức tôn giáo, xây dựng đường hướng hành đạo gắn với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, tích cực vận động tín đồ tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, làm từ thiện xã hội với tổng trị giá hơn 82 tỉ đồng. Trong năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể trong thành phố cũng tổ chức các đoàn đến chúc mừng nhân dịp lễ trọng của các tôn giáo. Các cán bộ làm công tác tôn giáo được học tập nâng cao trình độ chuyên môn…

THANH THY

Chia sẻ bài viết