21/06/2018 - 17:10

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền 

(CT)- Ngày 21-6-2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQVN”.

Đồng chí Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Cần Thơ, trao Bằng khen của UBMTTQVN thành phố cho các cá nhân đạt giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” năm 2017.

Qua 3 năm triển khai thực hiện đề án, công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí địa phương được tăng cường, có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đã xây dựng website của Ủy ban MTTQVN thành phố, đăng 950 tin, bài; xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong hệ thống Mặt trận từ thành phố đến cơ sở với 272 người; duy trì họp giao ban giữa Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội để trao đổi, cập nhật thông tin. Công tác nắm dư luận xã hội của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên từng bước được đổi mới theo hướng kịp thời hơn nhờ ứng dụng công nghệ thông tin. Từ đó, kịp thời phản ánh những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Các đoàn thể phối hợp với Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục phản ánh hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả được biểu dương và nhân rộng, góp phần động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động…

Thời gian tới, Mặt trận thành phố tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp và quy chế phối hợp thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQVN” với các đoàn thể chính trị - xã hội và cơ quan báo chí. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống Mặt trận từ thành phố đến cơ sở; phối hợp tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức và kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội nhằm thực hiện nhiệm vụ kịp thời, chính xác...

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố tặng Bằng khen cho 2 cá nhân đạt giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” năm 2017.

Tin, ảnh:  THANH THY

Chia sẻ bài viết