13/11/2014 - 09:27

QUẬN THỐT NỐT

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính cấp cơ sở

(CT)- Theo UBND quận Thốt Nốt, từ đầu năm đến nay, quận Thốt Nốt đã thực hiện 2 đợt kiểm tra về công tác cải cách hành chính (CCHC) tại 15/15 đơn vị là các phòng, ban và các phường có bộ phận trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp... Qua đó, hầu hết các đơn vị đều xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC trong năm; báo cáo kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định; giao tiếp, hướng dẫn người dân đến giải quyết TTHC tận tình, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân đến liên hệ giải quyết công việc; giải quyết hồ sơ nhanh gọn, hạn chế hồ sơ tồn đọng quá hạn và có biện pháp khắc phục những khuyết điểm, yếu kém... Bên cạnh đó, quận Thốt Nốt còn phối hợp với Sở Nội vụ TP Cần Thơ kiểm tra kiến thức CCHC năm 2014 đối với 80 cán bộ, công chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả tại các mô hình Một cửa hiện đại. Hầu hết, cán bộ, công chức phụ trách nắm vững chuyên môn trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho dân.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, cho biết: "Sau khi kiểm tra công tác CCHC, đoàn kiểm tra có văn bản thông báo kết quả kiểm tra đến từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, nêu rõ những mặt ưu điểm cần phát huy và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần điều chỉnh, khắc phục. Đối với công tác khảo sát kiến thức CCHC, quận thực hiện nhằm mục tiêu tìm ra những hạn chế để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức phụ trách để các đơn vị, các phường hoàn thành tốt công tác giải quyết TTHC trong năm 2015".

H.V

Chia sẻ bài viết