07/07/2022 - 05:53

Nâng cao chất lượng huấn luyện trong lực lượng vũ trang 

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Thực hiện Nghị quyết 1183-NQ/ÐU ngày 18-3-2013 của Ðảng ủy Quân sự thành phố về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, 10 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của trên về công tác huấn luyện. Ðồng thời, có nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang (LLVT).

Cuối tháng 6, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Bình Thủy tham mưu UBND quận tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động (DQCÐ) năm 2022. Hội thao có sự tham dự của 252 vận động viên là DQCÐ của quận và các phường. Các Trung đội DQCÐ tham gia thi duyệt đội ngũ đội hình cấp trung đội, đồng diễn võ thể dục tay không. Các trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, chiến sĩ DQCÐ có những nội dung thi riêng.  Kết quả, Ban Tổ chức Hội thao đã trao giải Nhất tập thể cho Trung đội DQCÐ phường Thới An Ðông và nhiều giải tập thể, cá nhân. Trung tá Lê Minh Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS quận, cho biết: “Hội thao nhằm đánh giá kết quả tổ chức huấn luyện lực lượng DQCÐ các phường; làm cơ sở để tuyển chọn vận động viên luyện tập tham gia hội thao do thành phố tổ chức. Ðây còn là dịp để vận động viên của các đơn vị giao lưu, học tập lẫn nhau và rút ra những kinh nghiệm trong công tác huấn luyện”.

Dân quân quận Bình Thủy tham gia Hội thao Trung đội DQCÐ năm 2022

Hằng năm, Ban CHQS quận Bình Thủy tổ chức huấn luyện Dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu kế hoạch; kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, đảm bảo an toàn. 10 năm qua, Ðảng ủy, Ban CHQS quận luôn chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng Tự vệ cơ quan (TVCQ) đúng quy định. Ðến nay, quận đã xây dựng được 31 đơn vị TVCQ. Lực lượng TVCQ được xây dựng và biên chế phù hợp giúp cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có điều kiện chăm lo, tổ chức huấn luyện và duy trì hoạt động có chất lượng. Công tác huấn luyện cho lực lượng TVCQ luôn được Ban CHQS quận triển khai đầy đủ, phù hợp với các đối tượng, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp. Hằng năm, 100% cơ sở có lực lượng TVCQ đều tham gia huấn luyện và đều đạt yêu cầu, có trên 76% đạt khá, giỏi.

Thời gian qua, Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện công tác huấn luyện sát với tình hình địa phương, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ của LLVT thành phố. Qua đó, các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ huấn luyện; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức cho các đối tượng về nhiệm vụ huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện tổng hợp của LLVT thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện khoa học, phù hợp với nhiệm vụ, sát với từng đối tượng huấn luyện và phương án tác chiến của đơn vị. Trong đó, huấn luyện bộ đội thường trực, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên luôn đảm bảo kế hoạch; kết quả kiểm tra đạt khá, giỏi từ 75% quân số trở lên; huấn luyện chiến sĩ mới hằng năm đều đạt giỏi… Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố tổ chức hội thi, hội thao chặt chẽ, bảo đảm an toàn; tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt nhiều thứ hạng cao. Qua đó nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực công tác của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT thành phố, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Thời gian tới, Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ huấn luyện; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho các lực lượng về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện trong tình hình mới. LLVT thành phố nâng cao chất lượng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ cơ quan, đơn vị, lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ… Ðồng thời tích cực nghiên cứu phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện.

Chia sẻ bài viết