03/07/2012 - 22:30

Nâng cao chất lượng công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị, pháp luật

(CT)- Ngày 3-7-2012, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật (NXB CTQG-ST)-Chi nhánh Cần Thơ tổ chức tọa đàm về nâng cao chất lượng công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị, pháp luật tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Chi nhánh NXB CTQG-ST tại Cần Thơ.

15 năm qua, Chi nhánh NXB CTQG-ST tại Cần Thơ đã tổ chức, biên tập, xuất bản, phát hành nhiều loại sách lý luận chính trị, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các công trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, các sự kiện chính trị trọng đại, các đợt sinh hoạt chính trị lớn của đất nước, các ấn phẩm giới thiệu lịch sử, truyền thống văn hóa, thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh... Đồng thời, NXB CTQG-ST luôn tích cực đổi mới đề tài xuất bản theo hướng bám sát yêu cầu của từng địa phương, đối tượng độc giả, chú trọng cải tiến quy trình xuất bản, nâng cao chất lượng sách chính trị, pháp luật phổ thông, hạ giá thành sách, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp cận với sách, đẩy mạnh việc đưa sách về cơ sở...

Các đại biểu đề nghị NXB CTQG-ST cần đa dạng các thể loại sách để thu hút độc giả, nhất là các bạn trẻ; có chế độ ưu đãi và xây dựng đội ngũ cộng tác viên rộng khắp; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc xuất bản các ấn phẩm lịch sử...

P.Y

Chia sẻ bài viết