03/01/2019 - 19:20

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Thành ủy 

(CT)- Chiều 3-1, tập thể, cá nhân lãnh đạo Văn phòng Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến dự.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị kiểm điểm.

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2018, tập thể lãnh đạo Văn phòng Thành ủy đã phối hợp với các Ban Xây dựng đảng Thành ủy và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt vai trò tham mưu Ban Thường vụ (BTV), Thường trực Thành ủy tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương kịp thời, bảo đảm chất lượng. Trong đó, tham mưu BTV Thành ủy ban hành 1 nghị quyết, 16 chương trình, kế hoạch thực hiện các nội dung nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; xây dựng, thẩm định 100 báo cáo và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Thành ủy đối với các mặt công tác của thành phố. Tập thể lãnh đạo Văn phòng Thành ủy tham mưu BTV Thành ủy tiếp và làm việc với các đoàn công tác của Trung ương; tham mưu Thường trực Thành ủy đến làm việc với các quận, huyện, xã, phường, thị trấn bảo đảm chặt chẽ... Tập thể lãnh đạo Văn phòng Thành ủy thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc nên nội bộ đoàn kết thống nhất; quan tâm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên không có trường hợp biểu hiện suy thoái, vi phạm…

Tập thể lãnh đạo Văn phòng Thành ủy thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, như: Công tác nắm tình hình thông tin để phục vụ cho BTV, Thường trực Thành ủy có mặt chưa kịp thời; công tác thẩm định, biên tập văn bản chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu; công tác theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy còn hạn chế.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được năm 2018 của tập thể lãnh đạo Văn phòng Thành ủy. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý: Năm 2019, tập thể lãnh đạo Văn phòng Thành ủy cần chủ động nghiên cứu, tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ giúp Ban Chấp hành Đảng bộ, BTV và Thường trực Thành ủy trong chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; chú trọng đổi mới phong cách ứng xử văn hóa, văn minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện quản lý chặt chẽ nguồn ngân sách và tài sản của Đảng…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết