28/05/2012 - 21:39

Năm 2012 sẽ huy động khoảng 140.000 tỉ đồng vốn

Bộ Tài chính cho biết, qua tính toán khả năng huy động trái phiếu Chính phủ thanh toán trong năm nay và tiền lãi trái phiếu thanh toán trong năm, khả năng huy động vốn trái phiếu chính phủ cả năm, bao gồm cả khối lượng trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, như vậy tổng khối lượng vốn huy động năm 2012 sẽ vào khoảng từ 130.000-140.000 tỉ đồng. Căn cứ tính toán này dựa trên dự kiến tăng trưởng tổng tài sản của hệ thống ngân hàng thương mại và tỷ lệ phân bổ để mua trái phiếu chính phủ (TPCP) khoảng 15-20%, khối lượng vốn có thể sử dụng để mua mới TPCP trong năm nay.

Giải pháp phát triển thị trường vốn được đưa ra là việc huy động vốn qua phát hành TPCP sẽ tập trung thực hiện theo kế hoạch đã công bố. Đối với thị trường cổ phiếu và trái phiếu, yếu tố căn bản là ổn định kinh tế vĩ mô và giảm lãi suất.

Từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã liên tục mua ngoại tệ để tăng cường dự trữ ngoại hối. Đồng thời, để điều hành cung tiền trong nền kinh tế ở mức độ hợp lý, kể từ 15-3, NHNN liên tục phát hành tín phiếu hút tiền về nên thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại trong 5 tháng đầu năm nay luôn được NHNN điều hành ở mức độ phù hợp. Bên cạnh đó, NHNN đã 3 lần điều chỉnh các mức lãi suất chủ đạo với mỗi lần điều chỉnh 1% đã tạo tâm lý kỳ vọng về giảm lãi suất trong thời gian tới. Hiện Bộ Tài chính và NHNN đã thống nhất về lịch biểu, phương thức phát hành giữa tín phiếu của NHNN và TPCP, nhu cầu đầu tư giấy tờ có giá của Chính phủ tăng mạnh là tiền đề để giảm các lãi suất phát hành trái phiếu theo đúng tín hiệu thị trường.

MAI PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết