06/07/2008 - 09:19

Năm 2008, hỗ trợ các địa phương hơn 3.700 tỉ đồng kiên cố hóa trường, lớp, nhà công vụ giáo viên

(Cổng TTĐT Chính phủ)- Theo báo cáo của Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, năm 2008, các địa phương sẽ được phân bổ 3.775,6 tỉ đồng từ vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên.

Số vốn còn lại của kế hoạch năm 2008 trong tổng số vốn 4.000 tỉ đồng sẽ căn cứ vào tình hình thực hiện của các địa phương để điều chỉnh và bổ sung vào quý IV năm 2008. Tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương sẽ chiếm tỷ lệ ít nhất 65% so với tổng nhu cầu vốn thực hiện Đề án. Địa phương góp từ 35 - 50% ngân sách hàng năm được cân đối chi đầu tư xây dựng cơ bản cho giáo dục và không quá 20% trong tổng thu xổ số kiến thiết hàng năm của các địa phương để thực hiện các mục tiêu của Đề án. Các tỉnh có tỷ lệ điều tiết ngân sách địa phương về Trung ương từ 50% trở lên thì không được hỗ trợ; dưới 50% được hỗ trợ từ 15 - 20% nhu cầu vốn đầu tư. Vốn trái phiếu Chính phủ sẽ hỗ trợ các vùng, miền với tỷ lệ bình quân là miền núi phía Bắc 87%, 81% cho Tây Nguyên; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 69%, Đồng bằng sông Cửu Long 62%, đồng bằng sông Hồng 40% và vùng Đông Nam Bộ 24%.

ĐỨC TUÂN

Chia sẻ bài viết