22/12/2017 - 21:42

Mức thưởng Tết của doanh nghiệp cao nhất hơn 466 triệu đồng

(CT) - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ vừa có văn bản số 3173/SLĐTBXH – LĐTLBHXH báo cáo về việc thực hiện chính sách tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2018, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 ở các doanh nghiệp.  

Theo đó, tại thời điểm báo cáo, các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết trong và ngoài Khu công nghiệp, Khu chế xuất (KCN, KCX), gồm: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước; doanh nghiệp dân doanh; doanh nghiệp FDI.

Đối với kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2018, mức thưởng của người lao động có mức thưởng cao nhất gần 116,6 triệu đồng và thấp nhất 100.000 đồng thuộc các doanh nghiệp dân doanh ngoài KCN, KCX. Đối với kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, mức thưởng của người lao động có mức thưởng cao nhất trên 466,37 triệu đồng thuộc các doanh nghiệp dân doanh ngoài KCN, KCX và mức thưởng của người lao động có mức thưởng thấp nhất 200.000 đồng thuộc các doanh nghiệp dân doanh trong KCN, KCX.

A.P

Chia sẻ bài viết