16/04/2009 - 08:26

Mức đóng bảo hiểm y tế tối đa bằng 6% trên tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp

Ngày 15-4-2009, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị Phổ biến Luật bảo hiểm y tế và xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Đại diện Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) đề nghị: Lộ trình bao phủ với các nhóm đối tượng để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân như sau: nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế, được thực hiện ngay từ 1-7-2009; nhóm học sinh, sinh viên có trách nhiệm tham gia BHYT từ năm 2010; nhóm thân nhân người lao động có trách nhiệm tham gia BHYT từ năm 2012 và xã viên HTX, nông dân và các đối tượng khác có trách nhiệm tham gia BHXH từ năm 2014. Theo đó mức trần đóng BHYT tối đa bằng 6% trên tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp...

Tại đây, đại diện của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng kiến nghị: Cần đa dạng hóa nhiều loại hình thức BHYT để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân; Nhà nước chỉ tham gia loại hình BHYT bắt buộc, đảm bảo các dịch vụ y tế cho người dân với mức phí phù hợp. Đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia thực hiện BHYT.

Còn theo Bộ Tài chính: Với mức giá dịch vụ y tế hiện hành, việc quy định mức đóng BHYT bằng 4,5% tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, trợ cấp hoặc mức lương tối thiểu sẽ đảm bảo cân đối quỹ BHYT.

Được biết, đây là lần thứ 4 Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số của Luật bảo hiểm Y tế được các bộ, ngành và các địa phương đóng góp ý kiến.

THU PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết