13/10/2016 - 11:19

Một số thủ tục liên quan đến bảo trợ xã hội

Một bạn đọc ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, gia đình có người cao tuổi có được hưởng các trợ cấp về bảo trợ xã hội không? Thủ tục thực hiện như thế nào? Ngoài ra, đối với các hộ gia đình đã được bảo trợ nếu người được bảo trợ mất thì chi phí mai táng được hỗ trợ ra sao? Thủ tục thực hiện như thế nào?

Xung quanh những vấn đề trên, ông Dương Thành Được, Công chức Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND phường Phú Thứ, cho biết:

* Về chế độ hưởng trợ cấp thường xuyên đối với người cao tuổi căn cứ theo quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21-10-2013 quy định cụ thể người cao tuổi được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, gồm: Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng; Người từ đủ 80 tuổi trở lên (không thuộc diện quy định Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng) mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng; Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng. Mức hưởng trợ cấp phụ thuộc vào từng đối tượng theo quy định pháp luật.

Thủ tục để được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội gồm: đơn xác nhận trợ cấp xã hội, tờ khai; chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Cá nhân có thể nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường. Thời gian xét hồ sơ tại UBND phường là 1 ngày làm việc (theo quy định của Bộ thủ tục hành chính là 3 ngày làm việc). Sau đó, phường sẽ chuyển hồ sơ đến UBND quận để xem xét ra quyết định được hưởng bảo trợ xã hội.

* Về chi phí mai táng được quy định như sau: Những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng: người cao tuổi; con của người đơn thân nghèo theo quy định; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác. Mức hỗ trợ chi phí mai táng bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại nghị định này. Trường hợp đối tượng quy định được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng bao gồm: Văn bản hoặc đơn đề nghị của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng; Bản sao giấy chứng tử; Bản sao quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người đơn thân đang nuôi con; Bản sao sổ hộ khẩu hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã, bản sao quyết định thôi hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp khác của cơ quan có thẩm quyền. Cá nhân có thể nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường, thời gian xét hồ sơ tại UBND phường là 1 ngày làm việc (theo quy định của Bộ thủ tục hành chính là 3 ngày làm việc).

P.N

Chia sẻ bài viết