26/09/2013 - 22:03

Một số định hướng tuyên truyền đặc biệt bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Cử tri thành phố đề nghị ngành chức năng cho biết định hướng công tác chỉ đạo tuyên truyền đặc biệt bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương trong thời gian tới. Nội dung trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) thành phố, như sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đối ngoại, làm cho bạn bè và dư luận quốc tế hiểu rõ lập trường chính nghĩa của Việt Nam; những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa cũng như những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông, tạo sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè và dư luận quốc tế đối với Việt Nam.

- Định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo, đài địa phương và hệ thống đài Truyền thanh các quận, huyện trong việc tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo: "Nhấn mạnh những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; những văn bản pháp lý về biển, đảo mà Việt Nam đã ký kết với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới; những biện pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trước mối đe dọa ngày càng phức tạp ở biển Đông; về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

- Giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia có biển.

- Những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trước những yêu sách phi lý của nước ngoài.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, nhằm phát hiện, xử lý và kịp thời ngăn chặn những vi phạm trong việc tàng trữ, phát hành xuất bản ấn phẩm có nội dung vi phạm như vừa nêu.

Chia sẻ bài viết