11/04/2012 - 20:28

Một số chế độ đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 3-4-2012 quy định về chế độ hưu trí, trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào (gọi chung là đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế) sau ngày 30-4-1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19-5-2012.

Mức lương hưu hàng tháng đối với những người đủ điều kiện hưởng lương hưu theo Nghị định này được quy định như sau: cứ đủ 15 năm tính bằng 45% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội; sau đó, cứ thêm một năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 3% đối với nữ và 2% đối với nam. Mức lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Những người đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 1-4-2000, quân nhân, công an, cơ yếu đã có quyết định chuyển ngành trước ngày 1-4-2000 nhưng không thực hiện được chế độ chuyển ngành hoặc đã thôi phục vụ tại ngũ về địa phương mà chưa giải quyết chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc,... đã từ trần trước ngày 1-1-2012 thì vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.600.000 đồng.

Nghị định này còn quy định những đối tượng chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; khi từ trần, người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí, thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần và các chế độ, chính sách khác như người hưởng lương hưu theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Nghị định này cũng quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự giải quyết chế độ.

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết