27/08/2012 - 21:29

Mong muốn xây dựng Bia kỷ niệm trận đánh của Tiểu đoàn Tây Đô

Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh Khu di tích Vườn Mận được khánh thành, nhưng có một số hạng mục chưa đúng với thực tế lịch sử, thành phố kiểm tra, xem xét điều chỉnh lại cho phù hợp. Cử tri phường Thường Thạnh, quận Cái Răng mong muốn xây dựng Bia kỷ niệm trận đánh của Tiểu đoàn Tây Đô. Công văn trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố, của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố, như sau:

- Di tích Căn cứ Vườn Mận (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy): Công trình đã khánh thành vào ngày 22-12-2011. Theo ý kiến phản ánh về hạng mục hầm công sự tại di tích, Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp với UBND quận Bình Thủy; đồng thời, có kế hoạch mời các nhân chứng lịch sử có ý kiến, phác thảo lại mô hình, sau đó sẽ tiến hành chỉnh sửa lại các hạng mục trong Di tích cho phù hợp với thực tế lịch sử.

- Chiến thắng Ông Cửu ngày 10-6-1968 của Tiểu đoàn Tây Đô đã góp phần tô điểm trang sử vẻ vang của lực lượng vũ trang Cần Thơ. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, địa phương cũng xây dựng Bia tưởng niệm trận đánh của Tiểu đoàn Tây Đô tại vàm Ông Cửu, quận Cái Răng. Thực hiện tinh thần Thông báo số 141/TB/VPTU, ngày 12 - 6 - 2012, của Thường trực Thành ủy "về việc lập bia chiến thắng các trận đánh có tầm vóc lịch sử của Tiểu đoàn Tây Đô”; Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Bảo tàng lập Kế hoạch tu bổ bia và lập hồ sơ xếp hạng di tích Chiến thắng Ông Cửu, thực hiện giai đoạn từ 2012 - 2015.

Chia sẻ bài viết