07/02/2021 - 15:39

Mơ Tết

Trầm Thanh Tuấn

Đêm con mơ Tết
Nhớ ngọn Chướng về
Dỡ chà tát cá
Tiếng cười rộn quê
 
Vàng sân vạn thọ
Nắng rộm đơm mùa
Khuya rung nhịp cối
Bánh phồng hương đưa
 
Trắng đêm ngoại đợi
Mẻ mứt dậy mùi
Màu xanh màu đỏ
Tô màu xuân vui
 
Sớm mẹ đi chợ
Mang Tết về nhà
Ra sân con đợi
Nôn nao đường xa
 
Giật mình nhớ Tết
Nơi xa rộn người
Con lao ra phố
Vội vã dòng đời
 
Năm trôi… năm… nhớ
Chạp mộ hanh hao
Đồng quê gói Tết
Gửi vào chiêm bao

 

Chia sẻ bài viết