07/05/2009 - 09:55

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải:

Mở rộng cơ chế để phát huy vai trò hạt nhân, động lực của các vùng kinh tế trọng điểm

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngày 6-5 với lãnh đạo 24 tỉnh, thành phố thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) của cả nước.

Kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định: Công tác điều phối phát triển các vùng KTTĐ đã bước đầu đi vào ổn định, đạt kết quả khả quan. Mặc dù năm 2008, nước ta gặp nhiều khó khăn do giá cả biến động, tác động xấu của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới nhưng 4 vùng KTTĐ của nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng bình quân trên 13% (mức bình quân cả nước là 6,23%). So với cả nước, giá trị công nghiệp vùng KTTĐ chiếm 91,8%, giá trị xuất khẩu chiếm 88%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/14 triệu đồng bình quân cả nước. Thu ngân sách của các vùng KTTĐ đạt 86,8% (năm 2008). 4 vùng KTTĐ của cả nước đã khẳng định vị trí hạt nhân, là động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước. 4 tháng đầu năm nay, sản xuất công nghiệp tại 4 vùng KTTĐ ở nước ta liên tục tăng trưởng, trong đó nông nghiệp được mùa, xuất khẩu đã có bước khởi sắc. Một số tỉnh, thành phố trong vùng KTTĐ đã giảm số lao động thất nghiệp, thiếu việc làm. Đó là cơ sở bảo đảm kinh tế nước ta đã có dấu hiệu tích cực...

Phó Thủ tướng chỉ rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với các Bộ, ngành liên quan phối hợp với các tỉnh, thành phố rà soát lại quy hoạch phát triển công nghiệp. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp tục xem xét tình trạng thiếu, mất việc làm để kịp thời hỗ trợ lao động mất việc làm, đồng thời hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các nhóm giải pháp của Chính phủ, nhất là tháo gỡ khó khăn về giải ngân trong các gói kích cầu của Chính phủ tới 8 tỉ USD và các nguồn vốn khác. Việc phát triển các hồ chứa nước ở miền Trung, không chỉ giải quyết thủy điện, cấp nước cho các vùng kinh tế trọng điểm mà còn tạo nên các tiểu vùng khí hậu, điều hòa nguồn nước, hạn chế lũ lụt; vì vậy cần phải đẩy mạnh công tác xã hội hóa việc đầu tư xây dựng thủy điện, thủy lợi ở vùng này...

Phó Thủ tướng ghi nhận những kiến nghị của lãnh đạo 17/24 tỉnh, thành phố tại 4 vùng KTTĐ về các vấn đề: cấp thoát, nước; phát triển đường cao tốc, đường vành đai, cảng cạn, cảng biển, đường ven biển, đê chắn sóng, kè sông Hồng, sông Lô; xử lý rác thải rắn nguy hại; xử lý ô nhiễm các dòng sông, ô nhiễm môi trường; phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế; đào tạo nguồn nhân lực... Theo đó, Phó Thủ tướng giao cho các Bộ, ngành liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết ; đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo điều phối phát triển các vùng KTTĐ kiểm tra việc thực hiện giải quyết các kiến nghị để báo cáo Chính phủ.

HỒNG QUÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết