14/06/2011 - 09:11

Miễn tiền sử dụng đất cho hộ dân sống trên sông nước đến các khu, điểm tái định cư

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 33/2011/QĐ-TTg ngày 10-6-2011 về việc miễn tiền sử dụng đất cho hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư.

Theo đó, miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với phần diện tích đất được giao vượt hạn mức (nếu có) phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở và được miễn tiền sử đụng đất quy định như trên, khi phát sinh giao dịch dân sự chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được miễn thu tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất theo chính sách thu tiền sử dụng đất tại thời điểm chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5-8-2011.

Chia sẻ bài viết