15/09/2009 - 08:47

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao đóng góp của các chức sắc, tín đồ Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam

Ngày 14-9, tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)Việt Nam đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam đến chào thăm, nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Thường trực Trần Đình Phùng chào mừng các đại biểu đã đến thăm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam; khẳng định MTTQ luôn đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc, tín đồ Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước. Đặc biệt là việc thành lập các phòng thuốc nam phước thiện chữa bệnh cho người nghèo theo tinh thần từ bi bác ái của nhà Phật và thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác y tế của Đảng và Nhà nước ta.

Ông Trần Đình Phùng mong muốn các chức sắc, tín đồ Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tiếp tục đường hướng hành đạo, tôn chỉ mục đích “Phước - Huệ song tu”, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, tích cực tham gia các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững.

Các đại biểu Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam đối với hoạt động của Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam trong thời gian qua; khẳng định sẽ tiếp tục hành đạo theo đúng đường hướng đã chọn, thực hiện phương châm “Tu học - Hành thiện - Ích nước - Lợi dân”, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước.

BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết